Aušrelė Venclovienė, Aušra Jankauskienė. Internetinė paskaita pradinių klasių mokytojams „Gabūs matematikai vaikai: kaip su jais dirbti 2-4 klasėje?“

Nuo 2018-10-29 11:00 iki 2018-10-29 12:30
Įdėjo Super User

 

 

Kaip lavinti vaikų loginį ir kritinį mąstymą? Kaip  gabius vaikus motyvuoti ir kokius mokymo būdus taikyti pamokose? Kaip paskatinti vaikus kūrybiškam matematikos pažinimui per praktinę veiklą? Nacionalinė moksleivių akademija rekomenduoja matematikai gabius vaikus pradėti sistemiškai ugdyti jau pradinėse klasėse.  Paskaitos metu pradinių klasių mokytojos, Aušrelė Venclovienė ir Aušra Jankauskienė, dirbančios šeštadieninėje matematikos mokykloje su gabiais vaikais, dalinsis  savo patirtimi. 

 

 

 

 

 

 

Dalyvauja

 • Gravatar Svečias
 • Gravatar Vida Lukauskienė
 • Gravatar Raminta Dovydienė
 • Gravatar Jorūnė Klėtkienė
 • Gravatar Lina Pečiokienė
 • Gravatar Vilma Barkauskienė
 • Gravatar Gražina Apšegienė
 • Gravatar Romualda Stovolos
 • Gravatar Lina Smaliukienė
 • Gravatar Janina Kudrevičienė
 • Gravatar Kristina Balsienė
 • Gravatar Sonata Mylienė
 • Gravatar Birutė Kasparienė
 • Gravatar Svečias
 • Gravatar Irina Mickevic
 • Gravatar Žydronė Mockuvienė
 • Gravatar Ilvika
 • Gravatar Jelena Gornostajienė
 • Gravatar Jolanta Ališauskienė
 • Gravatar Daiva Draganova
 • Gravatar RIMA Budreckienė
 • Gravatar Gitana Karužienė
 • Gravatar Danguolė Šimkienė
 • Gravatar Judita Dieninienė
 • Gravatar Loreta Milto
 • Gravatar Virgina Asnauskienė
 • Gravatar Loreta Pocienė
 • Gravatar Ingrida Kasperavičiūtė
 • Gravatar Ina Raubienė
 • Gravatar Oresta Naumavičienė
 • Gravatar Žydrūnas Kapočius
 • Gravatar Svečias
 • Gravatar Aušra Samoškaitė
 • Gravatar Rita Krištopaitienė
 • Gravatar Dalia Razmislevičiūtė
 • Gravatar Jurgita Sadauskienė
 • Gravatar Rima Latkauskaitė
 • Gravatar Virgina Zaksienė
 • Gravatar Rima Mikalkėnienė
 • Gravatar Ramutė Repšienė
 • Gravatar Jūratė Mockuvienė
 • Gravatar Larisa Niaurienė
 • Gravatar Rasa Rugelienė
 • Gravatar Virginija Ručienė
 • Gravatar Gitana Kairienė
 • Gravatar Gražina Jonušienė
 • Gravatar LAIMA ASTRAUSKAITĖ
 • Gravatar Rita Diržienė
 • Gravatar Rita V.
 • Gravatar Vita Bagdžiūnienė
 • Gravatar Vygailė Vaidotienė
 • Gravatar Vilma Jurgutienė
 • Gravatar Egidija Jurkšaitienė
 • Gravatar Daina Girdzevičienė
 • Gravatar Ingrida Pupalaigienė
 • Gravatar Audrius Pankratjevas
 • Gravatar Halina Milto
 • Gravatar Rita Sadauskienė
 • Gravatar Ilona Volungevičienė
 • Gravatar Olga Žukienė
 • Gravatar Arūnė Janulevičienė
 • Gravatar Renata Miškauskienė
 • Gravatar Jolita V.
 • Gravatar Sigutė Kaminskienė
 • Gravatar Rasa Žutautienė
 • Gravatar Irena Šerkienė
 • Gravatar Daiva Klizaitė
 • Gravatar Raminta Križanauskienė
 • Gravatar Dalia Voinovienė
 • Gravatar Regina Lapeikienė
 • Gravatar Dalia Gudienė
 • Gravatar Jūratė Ivaškienė
 • Gravatar Inga Šuminskienė
 • Gravatar Elona Jankūnienė
 • Gravatar Rita Bakšienė
 • Gravatar Irma Zimnickienė
 • Gravatar Alvydė Vinkevičienė
 • Gravatar Nijolė Sereikienė
 • Gravatar Jolanta Butkienė
 • Gravatar Asta Mozurienė
 • Gravatar Regina Jonaitienė
 • Gravatar Birute Bielskiene
 • Gravatar Irena Šablinskienė
 • Gravatar Ingrida Slibinskienė
 • Gravatar Violeta Minkštimiene
 • Gravatar lolita Jarašūnienė
 • Gravatar Kazimira Venckevič
 • Gravatar Rūta Jasionienė
 • Gravatar Vilma Narkienė
 • Gravatar Ramunė Vaitkuvienė
 • Gravatar Aistė Vaikšnorienė
 • Gravatar Jurgita Jankauskaitė
 • Gravatar Rita Križinauskienė
 • Gravatar Nijolė Janušauskienė
 • Gravatar Palmira Jančienė
 • Gravatar Laimutė Lumbienė
 • Gravatar Giedrė Radžiuvienė
 • Gravatar Elvyra Lapinskienė
 • Gravatar Regina Kaminskienė
 • Gravatar Irena Petkienė
 • Gravatar Daiva Glasinskienė
 • Gravatar Vilma Savickienė
 • Gravatar Diana Kindurienė
 • Gravatar Genė Dirmontienė
 • Gravatar Renata Bučmienė
 • Gravatar Dalė Jurevičienė
 • Gravatar Virginijus Tiknis
 • Gravatar Ilona Tikniene
 • Gravatar Dalia Vitkuvienė
 • Gravatar SvečiasČeslova Jakutavičienė
 • Gravatar Olga Giliazetdinova
 • Gravatar Alita Balčiūnienė
 • Gravatar Violeta Verbickienė
 • Gravatar Irena Staševska
 • Gravatar Rolanda Rakauskienė
 • Gravatar Edita Dervinienė
 • Gravatar Jolanta Rita Šikšnienė
 • Gravatar Vilma Gaidjurgienė
 • Gravatar Ramunė Malatokienė
 • Gravatar Angelė Brašiškienė
 • Gravatar Rita
 • Gravatar Stefanija Diegienė
 • Gravatar Asta Marcinkevičienė
 • Gravatar Nijolė Žitkauskienė
 • Gravatar Rasa Intienė
 • Gravatar Rita Bartkaitienė
 • Gravatar Nastė Zarembienė
 • Gravatar Daiva Simanavičienė
 • Gravatar Angelė Marcinkevičienė
 • Gravatar Dalia Belevičiūtė
 • Gravatar Aušra Semėnienė
 • Gravatar Lina Skurdenienė
 • Gravatar Rita Tamošiūnienė
 • Gravatar Sonata Rangienė
 • Gravatar Aurelija Skirkevičiūtė
 • Gravatar Dalia Alkimavičienė
 • Gravatar Jolanta Mikužienė
 • Gravatar Rita Goberienė
 • Gravatar danutė sabulienė
 • Gravatar Ramutė Šumskienė
 • Gravatar Irena Šmorgūnienė
 • Gravatar Lilija Baslykienė
 • Gravatar Ligita Kazlauskienė
 • Gravatar Rasa Šilienė
 • Gravatar Ligita Galicinienė
 • Gravatar Renata Kondratavičienė
 • Gravatar Gitana Grybauskienė
 • Gravatar Rasa Lingaitienė
 • Gravatar Edita Voiničienė
 • Gravatar Kristina Žemaitienė
 • Gravatar Asta Žemgulytė
 • Gravatar Tautvydas Kazlauskas
 • Gravatar Aušra Vainiene
 • Gravatar Sigita Poškevičienė
 • Gravatar Ramutė Murauskienė
 • Gravatar Virginija Karužienė
 • Gravatar Nerimanta Lukminienė
 • Gravatar Sonata Bružienė
 • Gravatar Vilija Ivanovienė
 • Gravatar Jolanta Kalnietienė
 • Gravatar Saulė Eimutienė
 • Gravatar Vilma Pliuskienė
 • Gravatar Džiuljeta Baužienė
 • Gravatar Zita Litvinskienė
 • Gravatar Audronė Dabkutė
 • Gravatar Edita Jurevičienė
 • Gravatar Milda Verseckienė
 • Gravatar Monika Adomeckytė
 • Gravatar Reda Godlauskienė
 • Gravatar Violeta Cikanavičienė
 • Gravatar Nijolia Balcevič
 • Gravatar Dalia Stasiūnienė
 • Gravatar Vaida Norvaišienė
 • Gravatar Elvyra Zenevičiutė
 • Gravatar Daiva Gaučytė
 • Gravatar Jurgita Vysniauskiene
 • Gravatar Beata Kaminska
 • Gravatar Laimutė Santockienė
 • Gravatar sju
 • Gravatar Jelena Lokaj
 • Gravatar Marina Ptašinskaja
 • Gravatar Sabina Šulskiene
 • Gravatar Virginija Virmauskienė
 • Gravatar Inga K.
 • Gravatar Dora Naugžemienė
 • Gravatar Rasa Katalynienė
 • Gravatar Liliana Jakovuk
 • Gravatar Vaida Micevičienė
 • Gravatar Daiva Kuginienė
 • Gravatar Jolanta Šturmienė
 • Gravatar Gitana Skaudienė
 • Gravatar Diana Vaišutienė
 • Gravatar Vida Jonauskienė
 • Gravatar Vida Jonauskienė
 • Gravatar Jolanta Vaznienė
 • Gravatar Nijole
 • Gravatar Aldona Žukienė
 • Gravatar Rasa Dulaitienė
 • Gravatar L
 • Gravatar Laimutė Giniotienė
 • Gravatar Indre Karaliute
 • Gravatar Nivita Vilniškaitienė
 • Gravatar Dalia Karvelytė
 • Gravatar Andžela Gustaitienė
 • Gravatar Daiva Kalvaitienė
 • Gravatar Vilmaa Šimkienė
 • Gravatar Virginija Platakienė
 • Gravatar Aušra Bielskienė
 • Gravatar Vida Kovienė
 • Gravatar Kristina Leskauskienė
 • Gravatar Sigutė kačinskienė
 • Gravatar Daiva Jonušienė
 • Gravatar Gintarė Skrickutė
 • Gravatar Virginija Sakalauskienė
 • Gravatar Edita Matelionienė
 • Gravatar Jūratė Gotautienė
 • Gravatar Rita
 • Gravatar Jurgita Stoškuvienė
 • Gravatar Daiva Bražionienė
 • Gravatar Stasė Dirgėlienė
 • Gravatar Jadvyga Polonis
 • Gravatar Julia Storta
 • Gravatar Giedrė Stankienė
 • Gravatar Vilma Razguvienė
 • Gravatar Irena Mikoliūnienė
 • Gravatar Daiva Klimantavičienė
 • Gravatar Sonata Pliupelienė
 • Gravatar Aldona Komisaraitienė
 • Gravatar Vaidilutė Janušonienė
 • Gravatar Gitana Zdanavičienė
 • Gravatar Daiva Jovaišaitė
 • Gravatar Antanina Vitkauskienė
 • Gravatar Lilija Klenovskaja
 • Gravatar Rita Šulinskienė
 • Gravatar Jolanta Lekavičienė
 • Gravatar Alicija Staševskaja
 • Gravatar Violeta Lukočienė
 • Gravatar Jolita Vaisėtienė
 • Gravatar Janina Šerlinskienė
 • Gravatar Nida Vismantienė
 • Gravatar Asta Sagatienė
 • Gravatar Jūratė Šimienė
 • Gravatar Jūrate Zarankienė
 • Gravatar Alma Repečkienė
 • Gravatar Jolanta Pašutienė
 • Gravatar Rima Šiškauskienė
 • Gravatar Birutė Rauktienė
 • Gravatar Rima Kuzminskienė
 • Gravatar Jolita Gorske
 • Gravatar Vilija Šermukšnienė
 • Gravatar Lina Šimkūnienė
 • Gravatar SvečiasMilita Mickeviciene
 • Gravatar Loreta Narbutienė
 • Gravatar Daiva Petrulienė
 • Gravatar Marija Kuisienė
 • Gravatar Janina Revinskienė
 • Gravatar Birutė Armanavičienė
 • Gravatar Irina Drobyševskaja
 • Gravatar Regina Gusčienė
 • Gravatar Daiva Petkevičienė
 • Gravatar Elvyra Rimkuvienė
 • Gravatar Loreta Undraitienė
 • Gravatar Monika Žeimiene
 • Gravatar Rita Valiukienė
 • Gravatar Alma Bružienė
 • Gravatar Birutė Bulatovienė
 • Gravatar Rasa Varkulevičienė
 • Gravatar Danuta Kauklienė
 • Gravatar Tatjana Paramonova
 • Gravatar Eugenija B.
 • Gravatar Edita Aleknien4
 • Gravatar Rūta Pavasarienė
 • Gravatar Laima Špelverienė
 • Gravatar Jolanta Jankauskienė
 • Gravatar Silva Vitauskienė
 • Gravatar Toma Juodinskaitė
 • Gravatar Ina Batavičienė
 • Gravatar Ingrida Poškienė
 • Gravatar Jolanta Gecevičienė
 • Gravatar Rita Murauskienė
 • Gravatar Vilma Meškauskienė
 • Gravatar Ramunė Stonkuvienė
 • Gravatar Arina Jašinskienė
 • Gravatar Agnė Petraitienė
 • Gravatar Marija Grabauskienė
 • Gravatar Neringa Jasiūnaitė
 • Gravatar Loreta Drūlienė
 • Gravatar Vilija Buividavičienė
 • Gravatar Jūratė Motiečienė
 • Gravatar Danutė Vaičiurgienė
 • Gravatar Ona Žvaliauskienė
 • Gravatar Meilė Radavičienė
 • Gravatar Nijolė Meškauskienė
 • Gravatar Nerija Piliukaitienė
 • Gravatar Ramunė Žičkienė
 • Gravatar Nelita Gedminienė
 • Gravatar Regina Chockevičienė
 • Gravatar Ingrida Sabeckienė
 • Gravatar Audronė
 • Gravatar Natalja Jarmolkovičienė

1000 liko ženklų


Back to top